Wednesday, 16 May 2007

بدون شرح

«در حالي که براساس قانون، چهار درصد مبالغي که از بيماران بخش هاي دولتي اخذ مي شود بايد براي جمع آوري و امحاي زباله هاي بيمارستاني صرف شود؛ اين زباله هاي خطرناک همچنان به روش سنتي و غيربهداشتي دفن شده يا در کنار زباله هاي عادي رها مي شوند که اين امر مي تواند کشور را در آستانه يک بحران زيست محيطي جدي قرار دهد. آمارها مي گويند تنها در تهران روزانه 70 تن زباله بيمارستاني توليد و جمع آوري مي شود که 25 تن آن آلوده و خطرناک است. بررسي ها نشان مي دهند در بيمارستان ها از 630 نوع ماده شيميايي استفاده مي شود که از اين تعداد حدود 300 نوع آن غيرسمي و بقيه سمي و خطرناک هستند»
منبع روزنامه شرق

نشسته‌ایم یک گوشه‌ی دنیا و هرروز بهتر از دی‌روزمان از اخبار می‌خوانیم. این‌جور ساختارشان یک‌جور است، اول می‌گردی ببینی مسوولش کیست، بعد گیر جملات شیرین تعاملات دولت و مجلس برای مطرح نشدن ماجرا و جلونرفتن پیداکردن راه‌حل می‌افتی، دست آخر هم یک توپ توی زمین هرکسی باشد می‌گوید بودجه‌ نداریم. و از خودت نمی‌پرسی رسیدن نفت از 20 دلار به 80 دلار، آن‌هم وقتی یک‌قرانش به صندوق ذخیره‌ی ارزی نرفته و حتا دولت به صندوق بده‌کار است، چه‌طور اثر مستقیم دارد در چندبرابر شدن این‌گونه خبرها که مسوولش از بی‌پولی می‌نالد. کاش این‌ها هم جزء علم اقتصاد بود و حامد توضیحش می‌داد.

2 comments:

Anonymous said...

تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل

Anonymous said...

دلتنگيهاي آدمي را باد ترانه اي مي سازد
روياهايش را آسمان پر ستاره ناديده ميگيرد و هر دانه ي برفي به اشكي نريخته ميماند ...