Thursday, 23 October 2008

راه های شناخت یک سایت فرانسوی

اگر به هیچ وجه با گشتن موضوع و کلمات کلیدی در گوگل پیدا نشد

اگر وقتی صفحه باز شد اندازه ی یک شماره لوموند توش مطلب به هم ریخته بود
اگر روی دکمه انگلیش کلیک کردید و هیچ اتفاقی نیفتاد
اگر مثلا سایت کتابخانه‌ای رفتید و بعد از یک ربع هنوز دنبال جایی می گشتید که اسم کتاب را توش وارد کنید
اگر احساس کردید با این که تقریبا معنی همه کلمات بخش های اصلی را می دانید ولی ربطش را به محتوا نمی فهمید
اگر مثلا مطمئن اید که شرکت کانن دوربین می فروشد و در سایت کانن دات اف ار دربه‌در دنبال مدل‌های دوربین گشتید و هیچ نیافتید
اگر باید یک فرمی را پرمی کردید و بعد از اتمام کار دکمه مرحله بعد را زدید و به علت نامعلومی جلو نرفت و تازه همه چیزهایی که وارد کرده بودید پاک شد
اگر ساعت دوازده تا دو سایت از کار می افتاد

در این صورت گقتن ندارد که به یک سایت فرانسوی دچار شده اید. قبل از هرچیز اسم دامنه را با دات کام و دات اورگ امتحان کنید، اگر نه که خیلی خودتان را اذیت نکنید، به من هم میل نفرستید، فعلا همکار فرانسوی در دفتر نداریم.

No comments: