Tuesday, 14 October 2008

تعطیلات

می خواستم از صمیم قلب و نه از روی ناراحتی یا خدای نکرده عصبانیت خدمت شما دوست عزیز عرض کنم که تعطیلات خوش بگذرد. راستش من هم چندسال پیش در انتظار ویزا روزشماری می کردم و توی همین شرایطی بودم که چندروز دیر رسیدن ممکن بود زندگی ام را عوض کند؛ باعث شود نتوانم ثبت نام کنم، پذیرش ای که دستم بود کنسل شود و چندماهی که همه کارم را ول کرده بودم و نشسته بودم توی خانه و زبان می خواندم و انتظار می کشیدم کاملا فنا شود.
حالا هم اوضاع آدم های مثل من شبیه من یا می شود گفت بدتر است. چهارماه است که منتظر اند و کلاس ها دوهفته است شروع شده و آخرین مهلت خیلی از دانشگاه ها همین هفته است. ولی شما اصولا خودتان را ناراحت نکنید و سعی کنید از وکانستان لذت ببرید. فقط اگر ممکن است به آن کسی که در سفارت تلفن جواب می دهد بگویید که اجباری ندارد که حتما بگوید مسوول کارهای ویزای دانش جویی دوهفته رفته تعطیلات. همان «هنوز ویزا نیامده» هم کفایت می کند. آخر آدم یک ذره غرور، نه شخصیت، نه اصلا، آدم هنوز آدم است آخه بی انصاف ها.

No comments: