Sunday, 18 May 2008

به جرات باید گفت «رفتم سرکوچه یک پاکت سیگار بگیرم» نامجو و عبدی رنگ و روی تازه‌ای به زندگی تنهایی در غربت داده است.

*

دی‌شب اخبار تله‌ویزیون می‌گفت مردم تابستان‌ها که مسافرت می‌روند سگ و گربه‌هایشان را نمی‌برند و آن حیوونکی‌های طفلک باید توی خانه تنها بمانند. تازه آمار نشون می‌ده که مردم سگ‌وگربه‌هاشون رو بیش‌تر از پیش ول می‌کنند و دیگر نگه نمی‌دارند. بعد مراکز دولتی را نشان داد که این حیوونی‌های طفلک را نگه‌می‌دارند. گزارش‌گر گفت حداقل هزینه خوراک و مراقبت پزشکی برای این حیوونی‌های طفلک دویست یورو در ماه است و شاید به این خاطر عده‌ی کم‌تری می‌توانند این هزینه را تقبل کنند. گفت این مراکز حیوونی‌های طفلک بی‌صحاب را می‌فروشد، از قرار گربه‌ای هشتاد و سگی صدوسی چوق.

*

آفتاب امروز تلافی باران تمام دی‌روز می‌تابد. من تلافی این که می‌خواهم دوباره جیم شوم و بروم هلند دارم گزارش می‌نویسم. دنیای تلافی جویی است.

No comments: