Saturday, 18 August 2007

روزنامه

«تعجب نكنيد! حضرت امام(ره) شعار مرگ بر آمريكا را يكي از دستورات رسول خدا(ص) مي دانستند... » منبع روزنامه‌ی کیهان 27 مرداد 86

من را که می‌شناسید، نه از سیاست چیزی سرم می‌شود و نه به‌ش کاری دارم. ولی این حرف‌ها می‌ترساندم. امیدوارم که ماه رمضان برسد، دوستان روزنامه‌نگارمان روزه بگیرند، رساله‌ی همین حضرت امام (ره) را باز کنند و آن حکمی که دروغ بستن به رسول‌خدا روزه را باطل می‌کند را بخوانند. بعد شاید برای باقی ماه‌ها خودشان کلاهشان را قاضی کنند و فکر کنند که چرا فرزندان و نوه‌های پیامبر این‌قدر مراقب نقل قول‌ها و سفارش‌هایشان بودند، همان طور که فرزندان و نوه‌ی امام این طور هستند.

No comments: