Wednesday, 5 November 2008

اتفاقات

روزهای پرماجرایی است ها. نیکولا که هم اتاقیم بود دفاع کرد و دکترشد، هرچند دیگر خیلی برایش مهم نبود و از دوماه پیش داشت در یک جای خوب کار می کرد. استاد کردان که تا آخرش هم اصرارمی کرد مقصرهای زیادی در ماجرا هستند، از رئیس آکسفورد تا امریکای جنایت‌کار تا منافقین. واقعا این سیاستمدارها باعث شدند که سیاست به این وضعیت بیفتد. اتفاق اصلی هم که انتخاب باراک اوباما بود. امروز صبح تله ویزیون فرانسه یک خلاصه کوتاه از ماجراهای این مدت امریکا پخش کرد، سخن رانی ها، مناظره ها و حتا رسید به آهنگ‌هایی که هرکدام گوش می‌دهند. بامزه و هیجان انگیز بود. یک کم از سخنرانی معروف لوترکینگ را هم گذاشت. معرکه است. رفتم و پیدایش کردم و دوباره دیدم و خواندم.

فکر کنم تمام فرانسوی‌ها کشته مرده‌ی اوباما باشند. طرف صبح در اخبار می گفت مردم دنیا اوباما را انتخاب کرده اند، امریکایی‌ها فقط به‌ش رای دادند. باید ببینیم که آب‌شان با استاد سارکو توی یک جوب می رود یا نه.

1 comment:

Anonymous said...

سعدی گفته بود "دشمن دانا که غم جان بود/بهتر از آن دوست که نادان بود" این را از یک مثال نتیجه گرفته بود!!!البته من موافقم که دوست نادان زجر آور است اما این که دشمن دانا بهتر باشد را قبول ندارم. اوباما دشمن داناست و من از او می ترسم. بوش احمق بود. این یکی نیست و خدا عاقبت ایران را با دشمنان دانا و دوستان نادان به خیر کند