Monday, 29 September 2008

خانم پست‌چی‌

پست‌چی‌تان شما را ترک می‌کند

امروز صبح دیدمش، روی شیشه در وروری آپارتمان چسبیده بود، طوری که وقتی می‌خواهی بروی بیرون ببینیش. در ادامه آمده بود که دوران خوبی بود و از تک تک‌تان متشکرم که گرم و مهربان بوده اید. دلم می‌خواست مفصل خداحافظی کنم که وقت نشد و حالا امیدوارم در یک فرصتی بیایم و هم را ببینیم. مراقب خودتان باشید و مراقب پست‌چی جدید هم.

نوشته بود که کار جدیدش را بعد از ده روز استراحت شروع خواهد کرد.

این را اضافه کنید به فرق‌های فرانسه با باقی دنیا.

1 comment:

آنتی تز said...

این ضرب المثل را انگلیسی ها با یک خنده مرموز و نه چندان دلنشین میگن

یک فرانسوی یک مرد دانا
دو فرانسوی بحث و جدل
سه فرانسوی جنگ جهانی سوم

یک انگلیسی یک مرد احمق
دو انگلیسی بک باشگاه ورزشی
سه انگلیسی امپراتوری بریتانیا