Monday, 1 June 2009

کمی دور از انتخابات ـ لاست و زندگی واقعی

EXPERT USER CENTRED DESIGN, A COOPERATIVE PRODUCT DEVELOPMENT APPROACH

استاد من هفته‌ی پیش رفت برزیل ماموریت و قرار بود امروز برگردد. سر ظهر این خبر را دیدم که هواپیمای ایرفرانس از ریو به پاریس وسط اقیانوس نزدیک یک جزیره ناپدید شده است. الان ـ ساعت 16ـ نزدیک دوازده ساعت است که ناپدید شده است و هیچ خبری در دست نیست..

اگر شما هم مثل من و بانو لاست بین باشید همین‌طوری‌اش کلمات پرواز و اقیانوس و جزیره و ناپدیدشدن تمام ذهن‌تان را خواهد برد. حالا تصور کنید که استاد من که به واقع نزدیک‌ترین دوست فرانسوی‌ام است توی پرواز باشد.

یک کم پیش، یکی از بچه‌ها خبر آورد که گیوم در آن پرواز نبود، و با پرواز چند ساعت بعد راه افتاده و اوضاع روبه‌راه است. برای ما روبه‌راه است البته، نه برای دویست و خورده‌ای مسافر پرواز قبل. خبر در همه‌ی سایت ها هست، و فکر کنم امشب که بکشد به تله‌ویزیون ماجرایی بشود.

اووووووووف.

1 comment:

Anonymous said...

It is good that your professor was not on the crashed plane.